Ce este nou

Etichetă CE

Noua etichetă CE

Ce este nou

Directiva ErP prevede schimbări în clasificarea claselor individuale de eficienţă energetică. În plus, scara de valori va fi extinsă pentru a include trei noi clase: A +, A ++ și A +++.

Aceste schimbări se bazează pe o redefinire a punctelor de măsurare și a calculului SEER și SCOP și implică, prin urmare, clasificarea claselor de eficienţă energetică pentru acele sisteme de aer condiționat care vor fi vândute fără a suferi modificări de natură tehnică.

Acesta este un aspect căruia specialiștii cu planificarea și construirea sistemelor vor trebui să îi acorde o atenție deosebită: chiar dacă au folosit întotdeauna aceleași sisteme de aer condiționat pentru o lungă perioadă de timp, clasa de eficienţă a acestora este posibil să se schimbe începând cu 1 ianuarie 2013.

Mai mult decât atât, în modul de răcire, sistemele de aer condiționat trebuie să îndeplinească cel puțin cerințele clasei de eficienţă energetică D începând cu 1 ianuarie 2013 și ale clasei de eficienţă energetică B un an mai târziu. Pentru modul de încălzire, clasa A va reprezenta imediat clasificarea minimă pentru sezonul mijlocul.

Modalità di raffreddamento e riscaldamento Modalità di raffreddamento e riscaldamento

Noua procedură de măsurătoare în funcție de anotimp pentru modurile de răcire și încălzire are în vedere următoarele aspecte: patru anotimpuri, trei zone climatice în UE pentru modul încălzire, funcționarea cu încărcare parțială, consumul cu termostatul închis, consumul de energie în standby și încălzirea petrolului și prin urmare evaluează eficiența în contextul unei utilizări medii a unui sistem de aer condiționat split.

Noii parametrii: SEER și SCOP

Până în momentul de față, sistemele de aer condiționat erau evaluate utilizând EER și COP.

Raportul EER evalua eficiența în modul de răcire.
Raportul COP definea eficiența (adică raportul dintre consumul de energie și ieșirea de energie) în modul de încălzire.

Până acum, aceste valori erau orientate exclusiv către un singur punct de operare.

Acest lucru însemna că producătorii puteau optimiza doar unităţile cu referire la acest punct de operare și în ceea ce privește performanţa generală a produsului, aceştia erau în măsură să obţină o clasă de eficienţă energetică ce nu ar putut fi justificată de componentele tehnice ale unității de aer condiționat.

SEER și SCOP se adresează acestei probleme, deoarece „S” se referă la „Sezonier” iar acest lucru înseamnă că multe dintre punctele de măsurare reală sunt definite drept contribuind în întregime la clasificarea în clasa de eficienţă energetică corespunzătoare.

Pentru modul de răcire, punctele de măsurare au fost definite la o temperatură externă de 20°C, 25°C, 30°C și 35°C.

Pentru modul de răcire, datele climatice caracteristice orașului Strasbourg au fost utilizat pentru întreaga Europă.

Punctele individuale de măsurare au fost evaluate în mod diferit, în funcție de schimbările de temperatură din Strasbourg.

De exemplu, funcționarea cu încărcare parțială a unui sistem de climatizare care reprezintă peste 90% din funcționare are o pondere superioară în ceea ce privește clasificarea în clasa de eficienţă energetică corespunzătoare.

Pentru modul de încălzire, nu a fost posibilă crearea unui singur profil de temperatură pentru întreaga Europă.

Din acest motiv, în UE au fost identificate trei zone climatice (nord Europa, Europa centrală și sud Europa) pentru care au fost definite diferite profiluri de încărcare. Punctele de măsurare sunt toate omogene, cu o temperatură externă de 12°C, 7°C, 2°C și -7°C.

Calcolo ScopCalcolo Scop

Termeni tehnici cu privire la SCOP

P design H: corespunde unei sarcini de încălzire de 100%. Valoarea depinde de punctul de bivalență selectat.

T design: temperatura externă care determină punctul PdesignH. Acesta din urmă este determinat de condițiile zonei.

T bivalent: Corespunde celei mai joase temperaturi la care este posibil să se atingă nivelul de producție maximă cu pompa de căldură (fără a utiliza un sistem de încălzire suplimentar). Acest punct poate fi selectat în mod liber în intervalul de temperatură stabilit (T design - T bivalent).

Descărcare fișiere